RODO

Informacja o gromadzeniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”) informujemy że:
Dane osobowe przekazane, przez Pana/Panią przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały podane. W każdej chwili Pan/Pani ma prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy.
Administratorem danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu jest M3 Nieruchomości i Wyceny Ewa Skawińska z siedzibą w Ostrowie Wlkp.(63-400), ul. Różana 27 Ip., działające pod marką Skawińska Nieruchomości. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Różana 27 Ip., 63-400 Ostrów Wlkp., lub poprzez adres e-mail: ewa@skawinska-nieruchomosci.pl Posiadane dane zostały przekazane dobrowolnie w celu kontaktów z M3 Nieruchomości i Wyceny Ewa Skawińska.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego,
– odpowiedzi na pytania,
– wysyłania ofert wg. wskazanych preferencji,
– w zakresie niezbędnym do wykonywania umów i zobowiązań,
– dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie udzielona przez Państwa zgoda.
Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jeśli będzie to konieczne aby mogły zostać wykonane nasze usługi. Pana/Pani nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jako podmioty danych przysługuje Pani/Panu:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
– prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W przypadku chęci zmiany zakresu przetwarzanych przez nas danych, w tym wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia swoją zgody, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: ewa@skawinska-nieruchomosci.pl
Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.